Union Is Strength

09.06.2022

Az URBACT keretében újul meg Szombathely sokáig mellőzött katonai laktanyája

Szombathely önkormányzata 2015-ben csatlakozott az URBACT Maps hálózathoz azzal a céllal, hogy a helyi közösség bevonásával újra élettel töltse meg a város központjában található elhagyatott laktanyát, amelyet korábban a szovjet hadsereg lakott. A helyi URBACT akciócsoport által kidolgozott akcióterv egy új zöld közösségi tér kialakítását tűzte ki célul Szombathely központjában. A projekt indulása előtti civil kezdeményezés eredményeként megújult a főépület, amely ma az Apáczai Alapítványnak és a helyiek által alapított Waldorf Iskolának ad otthont, de a további fejlesztéseknek gátat szab a források hiánya és az, hogy a döntéshozók nem elkötelezettek a terv megvalósításában. Ellátogattunk a laktanya területére, hogy tanúi lehessünk Szombathely átalakulási történetének az URBACT-el.

Luca Matteucci (FR) / Gábor Ratkovics (HU)

Version française / English version

Az iskolává átalakított főépület előtt magasodó huszár szobor
Az iskolává átalakított főépület előtt magasodó huszár szobor. | Luca Matteucci

Szombathely (Magyarország)

Bizonyos helyeket oly mértékben érint meg a történelem, hogy egész közösségek történeteinek elbeszélőivé válnak. A szombathelyi huszárlaktanya, egy mintegy tizenegy épületből és a környező zöldövezetből álló katonai létesítmény pont ilyen helyszín. Egyedülálló vörös téglából épült lakóépületeivel és a főépületben működő Waldorf Iskolával megkerülhetetlen látnivaló azok számára, akik Szombathelyre látogatnak.

A komplexum az Osztrák-Magyar Monarchia korában épült, de a második világháborúban jelentős károkat szenvedett. Ezt követően az épületegyüttes a szovjet hadsereg táborhelyéül szolgált, amely a meglévő szárnyakat többek között fürdőhelyiségekkel és katonai börtönnel egészítette ki. A laktanya a csapatok 1989 utáni távozása után teljesen elhagyatottá vált, és kihasználatlan foltot hagyott Szombathely térképén.

A katonai lakóépületek falán tátongó lyuk
A katonai lakóépületek falán tátongó lyuk. | Luca Matteucci

Egy új vízió

A szovjet csapatok kivonulása után a huszárlaktanya városi önkormányzati tulajdonba került. Az önkormányzat átadta a lovasság főépületének és a környező tömböknek a kezelési jogát fejlesztési céllal az Apáczai Alapítványnak.

Az eredetileg szakirányú, a jogi, számítástechnikai és fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteket is integráló interdiszciplináris közgazdász képzés kialakítására létrehozott alapítványnak a közoktatás területén is forradalmi elképzelései voltak: a központosított oktatás helyet elsőként emelt szót a helyi tantervek mellett. „Ennek az elképzelésnek akkor még szakirodalma sem volt, az alapítvány korát megelőző úttörő ötletet vetett fel.” – mondta Károly Frigyes, az URBACT akciócsoport tagja.

Dr. Paksy Ágnes, az alapítvány kuratóriumi elnöke azzal a vízióval állt elő, hogy a laktanya helyén egy olyan átfogó oktatási központ jöjjön létre, amely az óvodáskortól az egyetemig biztosította volna a gyermekek és fiatal felnőttek oktatását és nevelését. Az oktatás műemléki értékű épületekben folyt volna, az alapítvány ugyanis kezdeményezte, hogy az egykori katonai épületek történelmi jelentőségük és különleges művészi értékük miatt műemléki védelemben részesüljenek.

A katonaság által hátrahagyott rendkívül rossz körülményekkel szembesülve azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a helyszín nem nyújthat megfelelő tankörnyezetet a diákok számára, hiszen a szennyeződés, a por, az emelkedő talajvíz és az összeomlás szélén álló falak veszélyeztették volna a tanulók biztonságát és testi-lelki egészségét. „A hely a padlótól a mennyezetig fekáliával volt tele” – mesélte Kaszap Sára, az Apaczai Alapítvány alapító tagja.

Rögtönzött gördeszkapálya az egyik elhagyott épületben
Rögtönzött gördeszkapálya az egyik elhagyott épületben. | Luca Matteucci

Az alapítvány ezért kénytelen volt másik helyszínt keresni első általános iskolájának, míg a laktanya helyszínén előbb a Nyugat-Dunántúli Egyetem Közgazdaságtudományi Kara, majd a BDF Turisztikai Tanszéke kapott helyet. Időközben, mivel világossá vált, hogy az eredeti célok nem teljesíthetőek, az önkormányzat egyre határozottabban követelte vissza a laktanyaterület kezelési jogát. Ezzel együtt az Alapítvány a főépület hosszú távú használója maradhatott.

A kezelői és tulajdonosi jogok egységesítése, az épületek rendezését gátló műemléki állapot megszüntetése és a terület újraszervezését célzó innovatív ötletek ellenére az önkormányzat nem tudta megvalósítani az átalakítási tervet. „Egyetlen helyi szereplő sem rendelkezett elegendő forrással egy átfogó akcióterv megvalósításához, és befektetőket is nehéz volt találni.” - hangsúlyozta Polgár Tibor, a West Pannon Hungária nonprofit Kft. stratégiai igazgatója.

Új lendület az Európai Uniónak köszönhetően

2018-ban, felismerve a területben rejlő hatalmas lehetőségeket, Szombathely önkormányzata úgy döntött, hogy csatlakozik az URBACT MAPS hálózathoz, amelynek célja, hogy a lakosokkal és a helyi szereplőkkel egyeztetve olyan új közösségi tereket hozzon létre elhagyott katonai létesítmények helyén, amelyek a társadalmi összefogás szimbólumai lehetnek.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által működtetett URBACT 2002 óta van jelen Magyarországon. Majorné Vén Mariann, a Lechner Tudásközpont vezető területtervezője szerint azok a projektek pályázhatnak sikeresen az alapból származó támogatásokra, amelyek képesek bizonyítani a városrendezés szükségességét, a fenntarthatóság koncepcióját és a helyi közösség bevonását. A szombathelyi projektben mindez együttesen volt jelen.

A városi önkormányzat a projekt helyi szakértőjének Polgár Tibort bízta meg, hogy a helyi URBACT csoportot segítse abban, hogy kidolgozza és valóra válthassa az újjáéledt szombathelyi zöld városközpont vízióját. Tibor 1975 óta dolgozott európai programokon és projekteken, de nem kifejezetten a közösségi alapú várostervezés területén. A helyszíntől mindössze 200 méterre született és nőtt fel, ezért álmai lehetőségét vélte felfedezni a huszárlaktanya átalakítását célul kitűző program megvalósítására szóló megbízásban, amely lehetővé tette számára, hogy szülővárosában meghatározó jellegű átalakulás vezéralakja legyen, és a helyi közösség számára is érzékelhető változást hozzon Szombathelynek.

A tervezés kihívásai

A projekt eredményeként a helyi URBACT akciócsoport a komplexum B övezetében található ingatlanok értékesítésére dolgozott ki olyan stratégiát, amely szerint az ingatlanokat megvásárló befektetők a városi önkormányzat szabályozásának megfelelően hasznosíthatnák a területet.

Akár 9 hektáros üres területet kínálhat eladásra az önkormányzat. Polgár Tibor szerint a felújítási költségek közel egyharmada e telkek eladásából származhatna
Akár 9 hektáros üres területet kínálhat eladásra az önkormányzat. Polgár Tibor szerint a felújítási költségek közel egyharmada e telkek eladásából származhatna. | Luca Matteucci

Így az épületmagasságok és az alapterületek a létesítmény külső zónáitól a központ felé haladó fokozatos növelésével az egységes városkép is megőrizhető lenne. A fejlesztés részét képezné kisebb lakásokból, családi házakból álló övezet létrehozása is, amely fiatal párok és családok számára nyújtana vonzó lakhatást Szombathely megújult zöldellő belvárosában. Emellett a projekt egy későbbi szakaszában a jelenleg lakatlan B övezet úthálózatának és csatornázásának biztosítására és közművesített infrastruktúra kialakítására is kiterjedne.

Polgár Tibor szerint egy ilyen terv megvalósítása kihívásokat is rejt magában, tekintettel az egyéni gazdasági érdeket érvényesíteni kívánó magánbefektetők és a közérdeket szem előtt tartó önkormányzat közötti érdekellentétre. A városrendezési terv fontos, mivel a befektetők csak ezzel összhangban hasznosíthatják a területet, még akkor is, ha az az érdekük, hogy a lehető legteljesebb mértékben használják ki a rendelkezésre álló teret, és minden négyzetmétert beépítsenek. Ennek a konfliktusnak az elkerülése, illetve enyhítése érdekében azonban a tervet kidolgozó akciócsoportnak magánbefektetők és helyi gazdasági szereplők is részesei voltak.

Ez egy új graffiti. Örülök, amikor ezt látom, mert ebből látszik, hogy az emberek használják a területet – mondja Polgár Tibor
„Ez egy új graffiti. Örülök, amikor ezt látom, mert ebből látszik, hogy az emberek használják a területet” – mondja Polgár Tibor. | Luca Matteucci

A projekt végén az önkormányzat helyi képviselőtestülete konszenzussal fogadta el az URBACT akciócsoport által kidolgozott tervet és rendeletet alkotott a városrendezési terv és a kezdeményezés által megfogalmazott elképzelések összehangolására. Ennek ellenére a B zónában lévő ingatlanok értékesítése még nem kezdődött meg. Kiemelt kihívást jelent az önkormányzat számára, hogy népszerűvé tegye a lepusztult laktanya közelében lévő ingatlanok befektetési célú adásvételét egy olyan településen, amelynek belvárosában is bőven akad kihasználatlan terület és üres építési telek, amelyek ráadásul még felújítást sem igényelnek.

Az út a fegyverektől a könyvekig

Az időközben teljeskörűen felújított Huszárlaktanya főépülete jelenleg egy mintegy 86 tanulót fogadó Waldorf iskolának ad otthont. Az intézmény a frontális osztálytermi oktatással szemben a tanárok és diákok együttműködésen alapuló, gondolkodásra ösztönző tanulási környezet alternatíváját kínálja olyan tanulók számára, akik a hagyományos iskolai környezetben nehezebben boldogulnának, vagy egyszerűen csak érzékenyebbek kortársaiknál. A Waldorf-filozófia azt jelenti, hogy a tanulók kísérleti megközelítéssel tanulnak, nagy gondot fordítva a testnevelésre, az idegen nyelvek elsajátítására és egyéni kreativitásuk fejlesztésére különböző művészeti foglalkozások keretében. A gyerekek saját kertészeti projektmunkát is folytatnak és rendelkezésükre áll egy játszótér, amelyet a szovjet hadsereg egykori kiképzési és gyakorlati pályáján alakítottak ki.

A Waldorf iskokla tanulóinak órarendje
A Waldorf iskokla tanulóinak órarendje. | Luca Matteucci

Tandíjat ugyan nem fizetnek, de minden családtól anyagi hozzájárulást kérnek az iskola működésének támogatására. Ez egy jövedelmi szint és anyagi háttér alapján számított összeget jelent, amely lehetővé teszi, hogy a Waldorf oktatás anyagilag kevésbé szerencsés helyzetben lévő tanulók számára is hozzáférhetővé váljon - mondta Károly Bálint, az iskola képviselője.

A szovjet hadsereg által használt gyakorlótér mellett feltűnnek a gyerekek krétarajzai
A szovjet hadsereg által használt gyakorlótér mellett feltűnnek a gyerekek krétarajzai. | Luca Matteucci

Polgár Tibor úgy véli, hogy az akcióterv bevezetését követő további lépések központi, országos vagy regionális szintű pénzügyi döntésektől függnek. Szombathely vezetői uniós vagy nemzetközi költségvetési forrásokból valószínűleg tehettek volna lépéseket az URBACT akciócsoport ambiciózus tervének megvalósítása érdekében, de éppen akkor nem a huszárlaktanya felújítására, hanem egy 8900 néző befogadására alkalmas futballstadion létrehozására kapott nagyösszegű állami támogatást a város.

Időközben a spontán használók is elkezdték birtokba venni az elhagyatott területet. A falfestmények és a graffiti a fiatal utcai művészek jelenlétét bizonyítja. De lehetetlen úgy ellátogatni a területre, hogy ne találkoznánk legalább néhány kutyasétáltatóval vagy kerékpárossal a helyszínen. „Minden alkalommal, amikor idejövök, új ajtók nyílnak meg. Örülök, hogy a közösség hasznosítja a területet.” - mondta Polgár Tibor.

European unionEz a cikk a Slate.fr által az Európai Unió pénzügyi támogatásával megrendezett Union is Strength verseny keretében készült. A cikk a szerzők álláspontját tükrözi, annak tartalmáért vagy felhasználásáért az Európai Bizottság nem vállal felelősséget.